Pohádky pro malé i velké

Největší sbírka pohádek na českém internetu.

Nejčtenější pohádky

Nejnovější pohádky

Podvrženci ve vodě

(Grimmové bratři)

U Halberstadtu měl jeden sedlák děcko, které svoji matku a pět kojných k tomu vysálo, a ačkoli takto nestřídmě jedlo (více než deset jiných dětí), přesto se tak tvářilo, že je zcela slaboučké a vysílené.

I dali sedlákovi radu, aby se s tím děckem vydal na pouť k Heckelstadtu k velebné Panně Marii a tam dítě nechal kolébat.

Ten dobrý muž poslechl, posadil dítě do nůše a nesl je tam.

Když ale byl šel přes vodu a byl zrovna na mostě, ozvalo se volání:

?Děcko!Děcko!?

A tu dítě v nůši, které dosud slovo nepovědělo, promluvilo:

?Ho, ho!?

Tím byl ten sedlák překvapen a velmi vystrašen.

Potom ten ďábel z vodní hlubiny pravil:

?Kampak se ubíráš??

A to děcko mu odvětilo:

?Nesou mě k Heckelstadtu k Panně Marii, aby mě tam kolíbali a já zesílil.?

Když byl sedlák slyšel, že podvrženec řádně umí mluvit, velmi se rozzlobil a shodil ho i s nůší do vody.

A tak se ti dva ďáblové setkali a z hlubin pokřikovali, spolu si hráli, až se pohádali a nakonec zmizeli.