Pohádky pro malé i velké

Největší sbírka pohádek na českém internetu.

Nejčtenější pohádky

Nejnovější pohádky

Podivné hry

(Grimmové bratři)

Příběh první

Za dávných časů, kdy byl svět syrové a nepřátelské místo, si v jednom městě v západním Frísku hrály děti. A ty se umluvily, že jeden hošík bude hrát řezníka, jiný hošík pak kuchaře a ten třetí čuníka. Z jedné dívenky udělaly kuchařku, druhá byla pak její kuchtička; a ta kuchtička měla za úkol chytat do vědra čuníkovu krev, aby pak mohly společně vyrobit chutné jitrnice.

Jak si děti ujednaly, tak udělaly. Řezník přistoupil k předem určenému hošíkovi, který byl za čuníka, nožem mu proříznul hrdlo a kuchtička krev zachytávala do nádobky. Náhodou šel tou dobou kolem jeden radní a celé to neštěstí viděl. Okamžitě popadnul hošíka-řezníka a táhl ho na radnici, kam ihned svolal jednání celé městské rady. Dlouho nad tou věcí radní seděli a nevěděli, co si s dětským zločinem počít.

Tu jeden z nich, starý a moudrý muž, nakonec řekl, aby si první radní vzal do ruky krásné červené jablko a do druhé zlaťák. Pak mají zavolat dítě, aby si z těch věcí vybralo. Pokud si vezme jablko, bude shledáno nevinným, pokud však sáhne po zlatě, bez milosti zemře.

Tak se stalo; a dítě bez váhání se smíchem popadlo jablko, a tak ho viny zprostili.

Příběh druhý

Kdysi dávno zabíjel jeden sedlák svini a pozoroval ho při tom jeho synek. Druhý den si hošík hrál se svým bratříčkem: ?Ty budeš prasátko a já budu řezník.? Pak vytáhnul ostrý nůž a vrazil ho bratříčkovi do krku. Matka, která ve světnici právě koupala to nejmladší ve vědru, uslyšela křik a ihned vyběhla ven. Když viděla, co se stalo, ve vzteku vytáhla nůž z krku nebohého dítěte a tomu druhému ho vrazila do srdce.

Pak běžela zpět do světnice, kde uviděla, že se dítě, které koupala ve škopíku, mezitím utopilo. Tu ji posednul takový strach z věčného zatracení, že upadla do nekonečného zoufalství a nebyla k utišení; nakonec se oběsila.

Když se sedlák vrátil z pole a dozvěděl se, co se stalo, puklo mu žalem srdce.