Pohádky pro malé i velké

Největší sbírka pohádek na českém internetu.

Nejčtenější pohádky

Nejnovější pohádky

Plavec

(Grimmové bratři)

V Míšni se jednou událo, že několik pekařských pacholků o svatodušních svátcích během kázání vyšlo ven a nad cihelnou přímo naproti háje, se v Labi koupalo.

Jeden z nich, kterého na svoji plaveckou dovednost spoléhal, řekl svým druhům, pakli se sním o jeden tolar vsadí, on třikrát po sobě neklidnou vodu sem a tam přeplave. Těm druhým dvěma se to zdálo neuvěřitelné, takže s ním souhlasili.

Potom ten smělý člověk podvakráte už se vrátil a potřetí k protějšímu břehu plaval, tu vyskočila před ním do výše obrovská ryba, lososu podobná, a srazila ho do vody, že ten se jistě utopit musel.

Ještě toho dne ho hledali a nakonec ho našli nad mostem. Na celen těle byl poset ranami, z kterým krev vytékala, a že ty jizvy mu musel vodník či jiný vodní duch způsobit, to bylo na pohled každému jasné.