Pohádky pro malé i velké

Největší sbírka pohádek na českém internetu.

Nejčtenější pohádky

Nejnovější pohádky

Permoníci

(Grimmové bratři)

Permoníci nebo-li horští skřítkové vypadají obyčejně jako trpaslíci, ale jsou velcí jen třičtvrtě lokte . Mívají podobu starého mužíčka s dlouhým bílým vousem, oblékají se jako havíři do bílých halen s perkytlí a kožených zástěr. Nosí kahance, perlíky a pemrlice . Havířům nečiní žádné škody, neboť i když občas malými kameny házejí, tak zřídka kdy jim tím nějakou úhonu způsobí; spíše to tak bývá, že jsou za to jízlivostmi a kletbami od havířů stíháni a plísněni.

Permoníci se nechávají vidět především v chodbách, které jsou na rudu bohaté či nadějné. Díky tomu se jich havíři nelekají, nýbrž jejich zjevení za dobré znamení mají a jsou pak veselejší a ku práci pilnější.

Permoníci se po šachtě sem tam potulují a zdá se, že pilně pracují. Ale po pravdě nedělají nic. To spíše jednou chodbu či žílu rozrýpají, jindy handštány z vozíků berou a perkovím nahrazují, nebo na kladce něco kutí, jakoby třeba bylo něco vytáhnout a škádlí tím a matou havíře. Občas také volají, a když někdo přijde za tím hlasem, nikoho nenachází.

V Kutné Hoře v Čechách je může člověk často vidět, jak ve velkém množství z dolů vycházejí či zase do nich vcházejí. Když v dole nebyl žádný havíř, zvláště předcházelo-li nějaké neštěstí (havířskou smrt trojím klepáním zvěstovali) bylo slyšet permoníky hrabat, hloubit, tlouci, dusat a jiné havířské práce vykonávati. Občas se jako kováři o kovadlinu pečují, železo ohýbají, kladivy kují. Právě tyto permoníci se dávají mnohokráte slyšet klepáním, kováním a pregováním tak pilně jakoby dva nebo tri kováři něco kovali. Díky tomu jsou také v Čechách ?domácí kováříčkové? nazývání.

V Idrii stavějí havíři každý den na určené místo šálek s jídlem. Také kupují každoročně v určitém čase červený kabátek, velikostí na hošíka šitý, a permoníky tím obdarují. Zapomenou-li na to některý rok, tu jsou permoníci pak na ně rozhněvaní a nemilostiví.