Pohádky pro malé i velké

Největší sbírka pohádek na českém internetu.

Nejčtenější pohádky

Nejnovější pohádky

Pasáček a skřítek

(Grimmové bratři)

V roce 1664 pásl nedaleko Drážďan jeden chlapec vesnické stádo. Pojednou uviděl, jak se nedaleko sám od sebe pohybuje a nadskakuje jeden balvan. Překvapeně přišel blíž a kámen obhlížel, nakonec jej vší silou popadnul, až se mu ho podařilo nadzdvihnout. Tu z pod něj vyskočil zemní skřítek, postavil se a pravil:

?Byl jsem tam uvězněný, ty jsi mne vysvobodil a já ti za to budu sloužit, dej mi nějaký úkol, ať mám co dělat.?

Pasáček mu udiveně odpověděl: ?No dobrá, pomůžeš mi pást dobytek.?

Tak skřítek tu práci svědomitě vykonával, dokud nepřišel večer. A pak pravil pasáčkovi: ?Půjdu tam, kam ty půjdeš.?

Ale pasáček mu hbitě odvětil: ?Do našeho domu tě vzít nemohu, mám nevlastního otce a hodně sourozenců, zle by se mi vedlo, kdybych domu ještě dalšího přivedl a náš domov ještě těsnější učinil.?

?Tak sis mne vysvobodil a teď mne nechceš,? řekl skřítek na to: ?musíš mi najít tedy jiný nocleh.?

Tak ho chlapec zavedl k sousedovu domu, kde neměli žádné děti.

U toho člověka se měl skřítek tak dobře, že se ho ten už nikdy nezbavil .