Pohádky pro malé i velké

Největší sbírka pohádek na českém internetu.

Nejčtenější pohádky

Nejnovější pohádky

Paní von Hahn a vodník

(Grimmové bratři)

Urozená paní ze šlechtického rodu von Hahn byla jedenkráte vodnickou komornou volána a prošena, aby s ní šla pod vodu jako porodní bába. Voda se před nimi rozevřela a vydaly se zvesela na cestu do hlubin, do podzemní říše.

Tam nalezly ležet ženičku v porodních bolestech a paní von Hahn jí podala pomocnou ruku. Když byla vše šťastně zaopatřila, tak se chystala na cestu zpět, a když už chtěla domů spěchat, tu vešel dovnitř malý vodníček, který nesl nádobu plnou popela a řekl jí, že si má za svou námahu vzít tolik, kolik chce. Ale paní se zdráhala a nechtěla si vzít nic. Tu pravil vodník:

?To ti Bůh radil, jinak bych tě musil zahubit.?

Pak šla paní s tou vodnickou komornou nazpět domů.

Když tam došly, vytáhla komorná tři kousky zlata, obdarovala jimi urozenou paní a nabádala ji, aby tento poklad opatrovala a z rukou nikdy nevydávala, neboť by její dům přišel k bídě a zániku, ale jinak bude žít v nadbytku po všechny časy.

Pak komorná odešla pryč.

Ony tři kousky zlata byly posléze rozděleny mezi tři syny, ještě dnes vzkvétají dvě větve z toho domu, které doposud ten poklad vlastní, ten třetí kousek byl nedávno jednou ženou ztracen, ona pak v Praze v bídě zemřela a tato rodová linie zanikla.