Pohádky pro malé i velké

Největší sbírka pohádek na českém internetu.

Nejčtenější pohádky

Nejnovější pohádky

Paní von Bonikau

(Grimmové bratři)

Když jednou paní na sídle Bonikau v Sasku v šestinedělí ležela a byla zrovna sama, přišla k ní malá ženička a prosila, aby k tomu svolila, že v její komnatě budou slavit svatbu, ale měla vše držet v tajnosti, nikdo se o tom nesměl dozvědět.

Když byla paní von Bonikau svolila, přišlo pojednou do její komnaty velké společenství zemních skřítků.

Objevil se malý stolek, kolem něj spousta židliček a celé to svatební společenství zasedlo k bohaté tabuli. Když byli v plném jídle, přiběhla znenadání jedna ženička a hlasitě volala:

?Chvála Bohu na výsostech,

konec časů zlých,

neboť starý král dlí již na nebesích!?