Pohádky pro malé i velké

Největší sbírka pohádek na českém internetu.

Nejčtenější pohádky

Nejnovější pohádky

Paní Holla a věrný Eckart

(Grimmové bratři)

V Duryňsku leží vesnice, která se jmenuje Schwarza . Jednou tudy táhla o vánocích Paní Holla se svou družinou. Daleko vpředu jel věrný Eckart , aby varoval lidi, které potkal, že mají ustoupit z cesty, jinak se jim stane nějaké neštěstí.

Zrovna v tom čase dostali dva selští synkové v hospodě do džbánků pivo a teď to nesli pantátům domů. Když na cestě uviděli ten podivný původ, chtěli si ho lépe prohlédnout, ale protože přízrační jezdci zabrali celou šíři cesty, museli i se svými džbánky ustoupit na stranu. Než se ale nadáli, byla Paní Holla tu, sehnula se, vzala jim z rukou džbánky, vypila z nich pivo, pak jim je prázdné vrátila a ujížděla dál. Chlapci strachem ani nedutali, ale byli nešťastní z toho, co řeknou doma, že mají prázdné džbánky. Tu se k nim vrátil věrný Eckart a řekl, že při nich stál Bůh, když jim poradil, aby mlčeli, neboť kdyby promluvili, zle by se jim vedlo, strašidla by jim zakroutila krky. Pak jim poručil, aby spěchali domů a nikomu se o tom, co se stalo, ani slůvkem, nezmínili, pokud budou mlčet, budou jejich džbánky vždy plné piva. Chlapci opravdu celé tři dny mlčeli a pivo ze džbánků neubývalo, ale pak už nemohli své tajemství déle udržet a vše rodičům vypověděli, v tom okamžiku kouzelné džbánky vyschnuly.

Někteří lidé vyprávěli, že se tento příběh neudál o vánocích, ale v jiném čase, ale kdo ví.