Pohádky pro malé i velké

Největší sbírka pohádek na českém internetu.

Nejčtenější pohádky

Nejnovější pohádky

Paní Holla a sedlák

(Grimmové bratři)

Bylo to jednou v zimě, když Paní Holla opět táhla se svým divokým doprovodem zemí a tu potkali sedláka se sekerou. I tu se k němu milými slovy obrátila, zda-li by jí mohl zatlouci či zaklínovat kolo od vozu. Nádeník rád udělal, co mu poručila, a když byl se svou prací hotov, tu mu Paní Holla pravila, ať si vezme jako odměnu za svoji práci zbylé třísky. Ale sedlákovi se zdály třísky zbytečné a k nepotřebě, tak si jen tak halabala ve spěchu a aby neurazil, sebral tři a ostatní tam nechal ležet.

Když pak doma svůj ranec vysypával, tu byly dřevěné třísky najednou z ryzího zlata. Teď litoval, že ty ostatní tam jen tak nechal ležet, a běžel zpět, ale bylo pozdě, nenašel ani jedinou.