Pohádky pro malé i velké

Největší sbírka pohádek na českém internetu.

Nejčtenější pohádky

Nejnovější pohádky

Odkud dneska fouká?

(autor neznámý)

To se jednou medvědovi podařilo lapit živého tetřívka. Opatrně ho držel mezi zuby a pospíchal za lišákem, aby mu ten zázrak ukázal a pochlubil se. ?Jen se podívejte lidičky, jaký já jsem pašák! Chytil jsem živého tetřívka!? Inu, byl jako každý medvěd trochu chlubil a ješita.

Jenomže lišák měl k obdivu daleko, na jazyku se mu vařila závistivá slina a začal splétat liščí smyčky, aby medvěda o tu tučnou slípku připravil. A tak se ho zeptal: ?Poslouchejte, kmotře, odkud dneska fouká??

Medvěd, který se neodvažoval otevřít tlamu, aby mu tetřívek neuletěl, jen hodil hlavou jedním směrem a zabručel: ?Hmmmmm.? Jenomže lišák se stavěl hlupáčkem a za malou chvilku se zeptal podruhé: ?Odkud jste říkal, kmotře, že dneska fouká?? A medvěd se měl zase jenom ke kývnutí a vyrazil to svoje: ?Hmmmmm.? A tak se musel lišák ptát potřetí: ?Odkud že to dneska fouká?? To už medvěd nevydržel a zamumlal: ?Sever!? Jen co sedla slabika ke slabice, tetřívek se vyprostil z medvědího sevření a frnk! Byl pryč!

Lišák se tomu smál, až se za břicho popadal: ?Inu, kmotře medvěde, já bych na vašem místě odpověděl ?jih, jih!?.