Pohádky pro malé i velké

Největší sbírka pohádek na českém internetu.

Nejčtenější pohádky

Nejnovější pohádky

Odchod trpasličího lidu přes most

(Grimmové bratři)

Jeskyně ve skalách, které člověk nachází na jižní straně Harzu, zvláště v blízkém okolí hrabství Hohenstein, a které jsou z větší části tak nízké, že by dospělý člověk stěží vlezl dovnitř, skýtaly onoho času úkryt velkému množství malého lidu a ještě dnes nesou na něj upomínající jméno ? Trpasličí díry.

Mezi Walkenriedem a Neuhofem v hrabství Hohenstein měli tenkráte trpaslíci dvě královské říše.

Jeden sedlák z okolí jednoho dne zpozoroval, že mu někdo jeho polní plodiny každou noc krade, aniž by dokázal toho zloděje dopadnout nebo odhalit. Nakonec šel na radu jedné vědmy v nadcházející noci na své hrachové pole a mlátil kolem sebe ve vzduchu holí. Netrvalo to dlouho a stanulo před ním několik trpaslíků. Sedlák jim totiž tou holí srazil jejich kapuce, které je činily neviditelnými.

Třesoucí se trpaslíci před ním padli na kolena a přiznali mu, že to je jejich lid, který olupuje pole zdejších rolníků, k čemuž je ovšem dohnala ta největší bída. Zpráva o zajatých trpaslících uvedla celé okolí do pohybu. Trpasličí národ nakonec vyslal vyjednávače, který prosil o svobodu pro sebe a své zajaté bratry, pak měli trpaslíci tuto zemi na věčné časy opustit.

Ale způsob jejich odchodu ztropil nový spor.

Obyvatelé země nechtěli trpaslíky nechat odejít s jejich nashromážděnými a ukrytými poklady, ale trpaslíci se nechtěli nechat při odchodu vidět. Nakonec bylo domluveno, že trpaslíci potáhnou přes jeden úzký most u Neuhofu a jeden každý z nich do přistaveného sudu hodí určitou část svého majetku jako mýtné bez toho, že by jediný z lidí byl u toho.

Tak se stalo.

Ale pár zvědavců se přece jen pod mostem ukrylo, aby ten průvod trpaslíků alespoň slyšelo. A tak mnoho hodin naslouchali cupitání malých lidiček, bylo to jakoby přes most kráčelo obrovské stádo ovcí.

Od toho velkého stěhování trpasličího národa bylo v tom kraji zřídka vidět osamělého trpaslíka. Ale až do časů našich prarodičů občas kradli někteří, ve skalních jeskyních zůstavší trpaslíci, z domů rolníků malé, sotva narozené děti, které zaměňovali za podvržence.