Pohádky pro malé i velké

Největší sbírka pohádek na českém internetu.

Nejčtenější pohádky

Nejnovější pohádky

Ochsenberg

(Grimmové bratři)

V Altmarku , nedaleko od zříceniny hradu Alvensleben, leží velká, počestná a veselá vesnice jménem Ursleben. Za vsí na dostřel leží velké jezero, nazvané Broch, na jehož místě za starých časů stál prý krásný zámek. Ten se jednoho dne znenadání do země propadnul a na jeho místě tenkráte vyrazil mocný pramen vody.

Všichni lidé uvnitř se propadli spolu se zámkem, s výjimkou jedné jediné panny, kterou krátce před tím varoval sen. A když pak dobytek i drůbež vydávaly jiná předzvěstná znamení přicházejícího neštěstí, nasedla ta dívka na jednoho z volů a ujížděla pryč.

V nejvyšší nouzi dorazila na jeden poblíž položený pahorek, za ní se zatím zámek i se vším uvnitř propadnul, a když se ohlédla zpět, rozkládala se všude kolem nehybná vodní hladina.

Od toho času je až do dnešních dnů onen pahorek nazýván Ochsenberg (Volí Hora).