Pohádky pro malé i velké

Největší sbírka pohádek na českém internetu.

Nejčtenější pohádky

Nejnovější pohádky

Obrové z Untersbergu

(Grimmové bratři)

Staří muži z vesnice Feldkirchen , která leží asi dvě hodiny cesty od Salzburgu , v roce 1645 vyprávěli, že když byli ještě malými chlapci, vídávali vycházet z Wunderbergu obry.

Jejich kroky směřovaly od posvátné hory k farnímu kostelu v obci Grödig , o který se pak opírávali, rozprávěli s muži i ženami a nabádali je ke křesťanskému způsobu života a k dobré výchově jejich dítek, jen tak prý před nimi ležící pohromy a neštěstí přežijí. Po tomto kázání se obrové opět vydávali do nitra kouzelné hory.

Občané Grödichu byli podle pověsti obry napomínáni často, měli se prý před zaslouženým trestem a neštěstím chránit skrze život v bázni Boží.