Pohádky pro malé i velké

Největší sbírka pohádek na českém internetu.

Nejčtenější pohádky

Nejnovější pohádky

Obří kameny

(Grimmové bratři)

Lidé tu a tam na svých polích nalézají obrovské kameny, na kterých často bývají i otisky rukou nebo nohou, a jak vypráví pověsti, jsou to stopy obrů, kteří se za starých časů těch kamenů dotýkali nebo si s nimi pohazovali.

Jeden takový kámen leží na cestě u Dobytčí věže v Lipsku a je na něm patrná stopa velké ruky se šesti prsty. Jiný obří balvan můžeme najít na silnici z Lipska do vsi Hohentiegel, na tom je vidět šrám, jako by byl osekán válečným mečem.

Za starých časů bylo město Salzwedel krutě obléháno strašlivým nepřítelem, který nemohl obranu města zdolat, neboť po hradbách se procházel zářící anděl a nepřátelské šípy chytal, a tak město ochraňoval. To nepřátelského vojevůdce rozhněvalo, přistoupil k jednomu obřímu kamenu, který ležel v jeho táboře, pozvednul svůj obouruční meč a zvolal: ?Jestli toto město nepokořím, pak dej Bůh, ať můj meč tímto kamenem projede jako máslem.? A když mečem zaťal do kamene, tento jím projel právě tak, jako by to nebyl balvan ale jen hrouda másla.

Ten kámen na onom místě mezi Salzwedelem a Tielsenem viděl ještě v roce 1649 Prätorius , prý ho ohmatal a na vlastní oči viděl onu hlubokou prasklinu, která se táhla jeho středem.