Pohádky pro malé i velké

Největší sbírka pohádek na českém internetu.

Nejčtenější pohádky

Nejnovější pohádky

Obří hračka

(Grimmové bratři)

V Alsasku na hradu Nideck , který stojí u vodopádu na jedné vysoké hoře, žili před dávnými časy mohutní obři.

Jednoho dne se jedna mladičká obřice vydala dolů do údolí, aby se podívala, jak to tam dole vypadá. Dívka a přišla na nějaké pole, které leželo jeden slepičí krok před Haslachem a na kterém právě pracovali sedláci. Dívka zůstala samým překvapením jako vrostlá do země a prohlížela si pluh, koně a lidi, neboť to pro ni bylo něco úplně nového. ?Vida,? řekla si a šla blíž: ?tak to si vezmu sebou.? Poklekla na zem, rozprostřela zástěru a z pole shrábla lidi, dobytek i nářadí a náčiním. Pak velmi spokojená běžela domů, přeskakujíc hory i skály; kde stála hora vysoká tak, že by na ni člověk musel namáhavě šplhat, ona udělala jen krok a byla nahoře.

Její otec seděl za stolem, když vešla dovnitř. ?Copak jsi to, dítě zlaté, přinesla, že ti oči září takovou radostí?? zeptal se rytíř dcerky. Tu ona pootevřela zástěru a nechala ho krátce nahlédnout. ?Co to tam máš za třepotálky?? ?Tatínku, půvabné věci na hraní, nic krásnějšího jsem ještě v životě neměla!? zvolala a sáhla do zástěry, aby jednoho po druhém vytahovala ven a stavěla na stůl, pluh, sedláky i jejich koně. Nadšeně běhala kolem stolu, ukazovala na ně a radostí tleskala rukama nad tím, jak se ty malé věci samy od sebe pohybují.

Ale její otec se zděsil. ?Dítě nešťastné, to nejsou žádné hračky! Copak jsi nám to nadrobila? Rychle utíkej a odnes to zpátky do údolí.? Děvče se rozplakalo, ale nic mu to nepomohlo. ?Pro mne nejsou sedláci žádné hračky.? řekl rytíř přísně: ? Je mi lito, že mi odporuješ, ale opatrně je zase skliď do zástěry a odnes na místo, kde jsi je vzala. A nepopleň sedlákům pole, nebo my obrové bychom tu na našem skalním hnízdě dále nemohli žít v klidu.?