Pohádky pro malé i velké

Největší sbírka pohádek na českém internetu.

Nejčtenější pohádky

Nejnovější pohádky

Obří hra

(Grimmové bratři)

Nedaleko města Höxteru , mezi Godelheimem a Amelunxenem leží pověstmi opředené hory Brunsberg a Wiltberg, na kterých vystavěli Sasové za bojů s Karlem Velikým mohutné hrady.

Podle vyprávění lidí z Godelheimu tam prý v dávných časech žili obři; byli tak obrovští, že ráno, když vstali, podávali si z oken navzájem ruce. Hráli jakousi míčovou hru, při které házeli koulemi a váleli s nimi sem a tam. Jednou jim koule spadla doprostřed údolí a způsobila velkou trhlinu v zemi, která je k viděné dodnes. Té proláklině místní říkají Koulovaná louka.

Obrové tomu kraji vládli, dokud se z východu nepřivalil divoký a válkychtivý národ a nezačaly kruté řeže. Jednoho dne nastala tak nelítostná bitva, že údolím tekla krev a voda se zbarvila do ruda. Všichni obrové byli pobiti, jejich hrady zbořeny; a nově příchozí národ převzal vládu v kraji po své libosti.

Podle jiného pověsti si posílali obři z Brunsbergu do Wiltbergu každý den psaní, které bylo uvázáno na obrovském klubku příze, tím si házeli sem a tam. Jednoho dne jim však to klubko upadlo do mokřiny v lese pod Braunbergem a od té doby je tu obrovský rybník, u kterého rostou běloskvoucí lilie. V tom rybníce se prý vždy v určenou hodinu na velikonoční pondělí zjevuje koupající se Bílá paní.