Pohádky pro malé i velké

Největší sbírka pohádek na českém internetu.

Nejčtenější pohádky

Nejnovější pohádky

Obr Vojen

(Grimmové bratři)

Za časů Karla Velikého, kdy po zemi ještě chodili obři, žil jeden z nich, statečný rek, kterému říkali Vojen, v kraji Thurgau ve Švábsku. Ten byl tak urostlý, že nepotřeboval chodit po mostech, nýbrž každou vodu přebrodil a svého koně při tom táhl za ocas za sebou.

Vojen byl také ve válce, kterou vedl Karel Veliký proti Lužickým Srbům a Hunům; kosil nepřítele, jako by stál při senoseči, pobité nepřátele věšel na kopí a nosil je pak přes rameno jako zajíce či lišky.

Když se zase vrátil domů a jeho dobří přátelé a sousedé se ptali, jak se v té vojně měl, jak si zabojoval, tu zasmušile a nespokojeně pravil: ?Co bych vám o těch ropuchách vyprávěl? Sedm nebo osm jsem jich nosil na kopí přes rameno, ani nevím, co to kvákali; byly to zbytečné císařské výdaje, strojit tolik zbrojného lidu proti ropuškám a červíkům, poradil bych si s nimi lehce sám.?

Toho obra nazývali Vojen, protože jeho síla se rovnala právě jednomu vojsku, s kterým si lehce poradil. Nepřátelé jako Hunové a Srbové před ním utíkali, neboť si mysleli, že na ně poslali samotného ďábla.