Pohádky pro malé i velké

Největší sbírka pohádek na českém internetu.

Nejčtenější pohádky

Nejnovější pohádky

Obr Haymon

(Grimmové bratři)

Před dávnými časy žil obr, kterému říkali Haymon. Jednoho dne se v údolí řeky Inn usadil strašlivý drak a obyvatelům působil velké škody, a tak se tam Haymon vydal, draka našel a zabil. Vděční obyvatelé údolí se pak rádi podrobili obrově vládě.

Ještě větší věhlas a další věrné poddané si Haymon vydobyl tím, když přes širokou řeku Inn, od které pochází jméno města Innsbruck , postavil pevný most. Tenkrát biskup z Churu Haymona pokřtil a on pak ke Slávě Boží postavil klášter Wilten , kde pak žil až do konce svých dní. Pověst říká, že je ve Wiltenu také pohřben, neboť se tu nachází podivuhodný hrob, dlouhý čtrnáct stop a tři palce, a je na něm prý vytesána Haymonova postava v brnění.

V sakristii kostela je uložen dračí jazyk a jeden prastarý pohár, na kterém jsou zobrazeny pašije. Byl prý nalezen v zemi v době, kdy se kopaly základy kláštera; takže musel být vyroben brzy po Nanebevstoupení Krista.

U Haymonova hrobu visí tabule, která připomíná jeho slavné skutky.