Pohádky pro malé i velké

Největší sbírka pohádek na českém internetu.

Nejčtenější pohádky

Nejnovější pohádky

O ztracených dětech

(Sutermeister Otto)

Kdysi dávno se dvě děti, hoch a děvčátko, které si vyšly na jahody, v lese ztratily. Padla noc a ta dvě ubohá stvoření nevěděla, kam se mají podít. Pojednou jim v ústrety zazářilo světlo, a tak se za ním přes kameny i trním, cestou necestou rozběhly a dorazily k chalupě divoženky. Té si postěžovaly, že se při sbírání jahod ztratily v lese a v té tmě nenašly cestu k matce. Divoženka, která je pozorně poslouchala, obě děti popadla a zavřela do kurníku.

Za nějakou chvíli přišel do chalupy divous, divoženčin muž, a už z dálky nasával svým neforemným nosem a velkou hlavu obracel ke kurníku. ?Čichám, čichám, člověčinu.? zubil se. ?I, ty hlupáku,? odvětila mu divoženka: ?čicháš akorát tak kuřinec!? Taková řeč divouse zchladila a bručíc si pod vousy, odešel z chalupy pryč.

Potom divoženka otevřela kurník a děti vylezly ven a ona je pak vedla lesem až na cestu, která vedla rovnou domů k matce. Můžete si domyslet, kolik toho hoch i dívenka o tom temném lese, divousovi a divožence, která je lstí zachránila, doma matce navyprávěli.