Pohádky pro malé i velké

Největší sbírka pohádek na českém internetu.

Nejčtenější pohádky

Nejnovější pohádky

O zmáčené košilce

(Grimmové bratři)

Byla jedna matička a ta měla synáčka, kterému bylo právě sedm let a byl tak krásný a milý, že na něj nikdo nedokázal pohlédnout bez toho, že by si ho nezamiloval; a matička, ta ho milovala nade vše na světě. Ale jednoho dne se přihodilo, že chlapec znenadání onemocněl a to stonání se mělo k takovému konci, že si ho náš milý Pán povolal k sobě. To nebohou matička tak zdrtilo, že plakala dnem i nocí a nebyla k utišení.

Brzy nato, co ubohé dítě pohřbili, zjevilo se v noci na tom místě, kde za života sedávalo a hrávalo si. Tak tam plakali společně; plakala matka, plakalo dítě a když přišel bílý den, chlapec zmizel.

A plynul čas, jak bývá jeho zvykem, neúprosně a bez ustání a matka nebyla k utišení.

Jedné noci přišel chlapec znova. Byl oblečený v bílém rubášku, ve kterém ho položili do rakve, a na hlavě měl věneček. Sedl si k nohám matčiny postele a řekl: ?Ach, matičko, přestaňte plakat, já nemohu spát, protože mám košilku celou zmáčenou vašimi slzami!?

Tu se matička polekala, když to slyšela a více už neplakala.

Druhé noci dítě opět přišlo, v ruce drželo světýlko a řeklo: ?Podívejte, matičko, moje košilka bude brzy suchá a já budu mít v hrobě konečně klid.?

Tak matička poručila svoji bolest milému Bohu a snášela ji tiše a trpělivě a dítě už vícekrát nepřišlo, protože od těch časů spalo ve své věčné postýlce nerušeně.