Pohádky pro malé i velké

Největší sbírka pohádek na českém internetu.

Nejčtenější pohádky

Nejnovější pohádky

O zlatém uhlí na Untersbergu

(Grimmové bratři)

Bylo to prý v roce 1753, kdy se jedna bylinkářka od Salcburku vydala na horu Untersberg . Když nějaký čas po hoře chodila, tu přišla ke skalní stěně, kde ležely kameny šedé a černé barvy a vypadaly jako uhlí, a tak si z nich pár vzala.

Když tenkrát přišla domů, uviděla, že se domnělé uhlí změnilo v čisté zlato. Ihned se obrátila a spěchala zpět na Untersberg, aby si odtamtud odnesla víc, ale přes všechno hledání to místo více nenašla.