Pohádky pro malé i velké

Největší sbírka pohádek na českém internetu.

Nejčtenější pohádky

Nejnovější pohádky

O zlatém písku na Untersbergu

(Grimmové bratři)

V roce 1753 si vyšel na horu Untersberg chudičký pacholek, jménem Paul Mayer. Když vystoupal téměř do poloviny její výšky, dorazil ke skalní průrvě, ve které ležela hromádka písku. Protože o tom již mnohé slyšel, nepochyboval, že to musí být zlatý písek, naplnil si tím kapsy a radostí bez sebe se obrátil, že se vydá domů. V tom okamžiku před ním ale stál cizí muž a zeptal se: ?Co to neseš?? Pacholek úlekem a strachy neuměl odpovědět, ale ten cizinec ho popadl, vyprázdnil mu kapsy a řekl: ?Domů se vrať jinou cestou, než jsi přišel, a jestli se tu ještě objevíš, živý odtud neodejdeš.? Pacholek šel domů, ale to zlato ho vzrušovalo natolik, že se pokusil puklinu, kde leží zlatý písek, hledat ještě jednou a vzal si s sebou dobrého kamaráda. Ale bylo to k ničemu, nenašli nic.

Jindy se stalo, že se na Untersbergu zdržel jeden dřevorubec a musel v jakési jeskyni přečkat noc. Druhého dne prý narazil na skalní průrvu, ze které se sypal zářící těžký zlatý písek. Protože však s sebou neměl žádnou nádobu, vrátil se nahoru jindy a položil do proudu zlatého písku džbánek. Když se s naplněným džbánkem vydal pryč, tu uviděl nedaleko toho místa, jak se najednou otevřely nějaké dveře, skrze které viděl dovnitř hory, a to prazvláštní svět se slunečním světlem stejným jako tady. Ty dveře zůstaly otevřené sotva minutu a jakmile se zabouchly, zaznělo to v hoře jako ve velkém vinném sudu. Tento džbánek povždy naplněný zlatem si muž přinesl domů, ale po jeho smrti na tom zlatě nebylo žádné požehnání. Ty dveře pak už nikdy nikdo neviděl.