Pohádky pro malé i velké

Největší sbírka pohádek na českém internetu.

Nejčtenější pohádky

Nejnovější pohádky

O svatých pramenech

(Grimmové bratři)

Švýcarský venkovský lid si vypráví pověsti o svatých pramenech, které obyčejně na pasece vytrysknou, když někdo byl nějakou bohaprázdnou a křivou přísahu pronesl.

V tomtéž okamžiku se přísahajícímu, který byl dané slovo porušil, oheň z úst i nosu vyvalil a jeho dům sám od sebe lehl popelem.