Pohádky pro malé i velké

Největší sbírka pohádek na českém internetu.

Nejčtenější pohádky

Nejnovější pohádky

O svatojánském pokladu

(Grimmové bratři)

Bylo to tenkrát na den Svatého Jana, když dva pasáčkové, kteří kladli oka na malé ptáčky zpěváčky, zabloudili i do okolí Svatošských skal , kde zpozorovali dole na skalní stěně otevřená dvířka.

Byla to zvědavost, co je pobídlo jít dovnitř. V koutě tam stály dvě velké truhly, jedna otevřená, druhá byla zavřená na zámek. V té otevřené truhle ležela hromada peněz, a tak nelenili a kvapně si oba naplnili torny.

Potom je najednou přešla hrůza a posedl nevídaný děs, a tak spěchali ke dveřím, kterými ten první prošel šťastně, ale za tím druhým, který ho následoval, strašlivě zaskřípaly panty dveří. Ten děsivý zvuk přiměl hocha k rychlému a dlouhému skoku přes práh, při kterém se za ním dveře s třeskotem zapadly a urazily mu podpatek na jeho levém dřeváku. Bylo to velké štěstí, že ve zdraví unikl.

Pasáčkové přinesli ty peníze domů a předali potěšeným rodičům.