Pohádky pro malé i velké

Největší sbírka pohádek na českém internetu.

Nejčtenější pohádky

Nejnovější pohádky

O slavičí proradnosti

(Grimmové bratři)

Žili byli slavík a slepýš, kteří měli každý jedno oko. Ti dva byli velcí kamarádi a žili spolu v jednom domě v míru a svornosti. Jednoho dne slavíka pozvali na svatbu a on by rád šel, ale s jedním okem by toho viděl jen polovic. Tak se měl slavík ke slepýši prosebně a lichotně, až mu dobrák slepýš ochotně půjčil svoje jediné oko s tím, že mu je zase přinese zpět.

Druhého dne přiletěl slavík domů a velmi si dvě oči pochvaloval, nadšeně vyprávěl, co všechno na svatbě viděl, ale k tomu, aby oko slepýšovi vrátil, se nijak neměl. To slepýše pozlobilo, a když ani zloba nepomohla a bylo nad slunce jasné, že po dobrém mu slavík jeho oko nevrátí, tu slepýš přísahal, že se slavíkovi, jeho dětem i dětem těch dětí pomstí. Ale to bylo slavíkovi jen k smíchu. ?I jdi mi, ty trulante,? řekl: ?Já budu mít vždycky své hnízdo tak vysoko, že se do něj nikdy nedostaneš!?

A od toho času mají všichni slavící dvě oči a slepýši jsou slepí. A můžete si být jistí tím, že u kořenů stromu, na kterém si postavil hnízdo slavík, žije v houštině slepýš, který se snaží vylézt nahoru, aby vypil vejce svému nepříteli.