Pohádky pro malé i velké

Největší sbírka pohádek na českém internetu.

Nejčtenější pohádky

Nejnovější pohádky

O říční panně

(Sutermeister Otto)

Jeden jinoch seděl v loďce na široké plynoucí řece a vesloval na druhý břeh, neboť tam stála jeho nevěsta a čekala na něj. Když byl uprostřed řeky, najednou uslyšel žalostné volání o pomoc, a když se rozhlédl, uviděl stařenku, jak bojuje s vlnami, které ji chtějí stáhnout do studeného hrobu. Ale svoji loďku neobrátil, jen na starou ženu vrhnul letmý pohled a pospíchal dál na druhý břeh. Stařenčin hlas zněl stále prosebněji, ale slaběji a slaběji, plavala dolů po proudu a za malou chvíli její hlas umlknul.

Najednou se vynořila pár sáhů od loďky, zlehka jako mlžný opar se vznesla vzhůru z vln a nebyla to žádná stařena, ale ta nejkrásnější ze všech panen, daleko krásnější než jeho milá, která na něj čekala a mávala z druhého břehu. Tu ho popadla neodolatelná touha, která jeho rozum zatemnila tak, že na svoji milou zcela zapomněl a plul za tou neznámou. Ta plavala před jeho očima stále ve stejné vzdálenosti, hrajíc si na vlnách jako labuť, a čas od času na něj vrhala okouzlující úsměv. Na jeho toužebné volání neslyšela, nýbrž plula stále dál a dál a on za ní. Hoch plul dny, týdny a roky řekou vzhůru proti proudu, ale pannu nikdy nedohonil. Pluje za ní dodnes a bude tak plout do skonání věků.