Pohádky pro malé i velké

Největší sbírka pohádek na českém internetu.

Nejčtenější pohádky

Nejnovější pohádky

O prokletém prameni

(Grimmové bratři)

V roce 1271 se někteří poddaní opata Berolda ve Fuldě spikli proti němu a nastrojili zlý úklad proti jeho životu.

Když jednou opět sloužil mši v kostele sv. Jakuba, přepadli ho pánové ze Steinau a Ebersteinu , Albrecht z Brandau, Ebert ze Spaly a rytíř Konrád, a zabili ho.

Brzy nato byla jejich třicetičlenná tlupa i s dvaceti koňmi dopadena v Hesselsteinu, když se dala do drancování kostela, loupeživí pánové byli nakonec popraveni mečem a jejich příbytky srovnány se zemí.

Díky tomuto skutku mají od toho času pánové ze Steinau a Ebersteinu ve svém erbu tři kola se třemi noži. Na místě, na kterém tenkrát uzavřeli bezbožné spolčení proti opatovi, u pramene na jedné louce ve Steinau , neroste až dodnes žádná tráva.