Pohádky pro malé i velké

Největší sbírka pohádek na českém internetu.

Nejčtenější pohádky

Nejnovější pohádky

O princezně, které ustřihli cop

Jeden obchodník měl tři dcery, ze kterých ta nejstarší a prostřední byly závistivé k té nejmladší. Otec jezdíval na cesty za obchodem a při návratu přivážel vždy každé dceři nějaký dárek, ale té nejmladší ho dával potají, aby ty ostatní dvě nežárlily. Jednoho dne otec řekl: ?Dcerky, nyní jste dospělé a já vám chci obstarat manžela.? A zeptal se té nejstarší: ?Koho bys chtěla?? ?Já chci tesaře.? ?A ty chceš koho?? zeptal se prostřední dcery. ?Já chci zedníka.? A nakonec té nejmladší: ?A ty bys chtěla koho?? ?Já chci, tatínku, za manžela syna španělského krále.? Tu se sestry rozzlobily: ?No, to se podívejme! My se spokojíme se zedníkem a tesařem a ona chce syna španělského krále! No, to je ale darebačka!?

Stalo se však, že ten španělský král se nějakým magickým způsobem o přání nejmladší dcery dozvěděl a vyslal poselstvo, aby požádalo o její ruku a domluvilo sňatek, z čehož ty dvě sestry pukaly závistí. Syn španělského krále se s nejmladší sestrou oženil a vzal ji do svého paláce. Od svatby uplynul sotva měsíc, když tu mladá královna obdržela zprávu o smrti otce a sestry ji volaly domů. V její zemi panoval takový zvyk, že když někdo zemřel, ženy z domu smutku byly zavázány si ustřihnout cop. Před tím, než odjela, královský syn jí řekl: ?Střez se toho zvyku, protože jestli si ustřihneš cop, bude lepší, když se nevrátíš, já už tě nebudu chtít.? Dívka odvětila: ?Neboj se, princi. Nenechám si cop ustřihnout a až se vrátím, budu stále tak krásná jako nyní.? ?Dávám ti tři dny, nesmíš se tam zdržet víc než tři dny.? řekl princ.

Nejmladší sestra se vydala na cestu a navštívila dům svého mrtvého otce. Byla tak nešťastná a tolik plakala bolestí, že si ani nevšimnula, že jí zlomyslné sestry ustřihly cop. Uběhly tři dny a ona se vrátila do paláce, kde se jí vedlo ovšem velmi zle. Princ jí neřekl ani slovo. Večer spolu společně jedli a nemluvili, do postele šli tiší a němí. O půlnoci na dívku princ zavolal: ?Vstaň, jdi k oknu a podívej se, jaké je počasí.? Vyklonila a řekla: ?Lije jako z konve, hřmí a fouká silný vítr.? Princ řekl: ?Okamžitě opusť můj dům, protože tě víc nechci!? Ale ona se ptala: ?Co jsem udělala?? ?Copak jsem ti to neříkal, že si nesmíš nechat ustřihnout cop? Nyní ti ustřihnu i ten druhý a ty půjdeš pryč, protože tě už nechci ani vidět.? Oblékl jí mužské šaty, dal jí trochu peněz a ona odešla.

A tak mladá královna šla a šla, až dorazila do města Benátek, kde se začala sem a tam procházet pod palácem zdejšího krále. Tu ji zpozorovala dcera toho krále a otci řekla: ?Tatínku, jaký krásný mladík se prochází pod naším palácem. Co kdyby nám dělal služebníka?? Král souhlasil: ?Zavolej ho, jestli bude chtít.? Princezna na hocha zavolala: ?Krásný hochu, copak tu děláte v těchto končinách?? ?Krásná slečno, hledám službu.? odvětila nejmladší sestra. A princezna se ptala dál: ?A co umíte?? ?Umím všechny práce v domě, princezno.? Tak ji zavolali, aby šla do paláce a najali ji do služby.

Jenomže princezna se do toho mladíka velmi zamilovala a začala mu dělat nabídky k sňatku, na které ji on odpovídal: ?Moje paní, já se musím držet svého, jinak mě král vyžene.? Tak to princezna zkoušela, jak se dalo, ale ten mladík všem jejím nástrahám odolával, a tak když nedokázala splnit svůj záměr, zlostí bez sebe hocha u krále obvinila, že se na ní dopustil násilí. Král služebníka zavolal a poslal do vězení. Byl uspořádán proces, který skončil rozsudkem smrti, protože hoch nikdy nezmínil, že je fakticky žena. Když nejmladší sestru přiváděli na popraviště, zrovna v té chvíli se daleko odtud španělský princ ptal jejího ustřiženého copu, který mu zanechala. ?Cope, řekni mi, jak se má moje žena?? Cop odvětil: ?V Benátkách má být oběšena.? Princ se okamžitě vydal na cestu, a protože byl očarovaný, byl v mžiku tam. Lidé, kteří ho uviděli přijíždět, mávali rukama a volali: ?Zastavte spravedlnost! Zastavte spravedlnost!? Princ předstoupil před benátského krále a řekl: ?Co učinil tady ten, který má být oběšen?? Král mu odvětil: ?Dopustil se násilí na princezně.? Tu španělský princ odvětil: ?Dobře, chci vám říct jen pár slov. Jestliže je tento opravdu muž, pak musí být oběšen, ale jestli je to žena, co uděláte té, která ji odevzdala k soudu?? Král řekl: ?Pak podle práva zemře tak, jak měla zemřít ta žena.? Pak se král i soudci zvedli a šli to vyšetřit a nakonec konstatovali, že se jedná o ženu. Okamžitě byla vzata dcera krále a oběšena. Syn španělského krále znovu svoji ženu přijal a odvezl si ji domů, kde spolu žili šťastně až do konce svých dní.