Pohádky pro malé i velké

Největší sbírka pohádek na českém internetu.

Nejčtenější pohádky

Nejnovější pohádky

O pokladu a třešních

(Grimmové bratři)

Ještě v dobách třicetileté války stála nedaleko města Soest ve Vestfálsku prastará pevnost, o které pověst vypráví, že by v ní měla být ukryta obrovská železná truhla plná zlata, kterou hlídá černý pes spolu se zakletou pannou. Podle vyprávění starých lidí se jednoho dne v zemi objeví cizí šlechtic, který pannu vysvobodí a truhlu otevře ohnivým klíčem.

Prý se už mělo nemálo potulných žáků a zaklínačů pokoušet to místo nají a kopat tam, ale byli přijati a odmítnuti tak zvláštně, že od té doby to nikdo dál nezkoušel, zvláště pod odhalení, že tento poklad se nemohl stát majetkem žádného, který se byť jednou napil mateřského mléka.

Zcela nedávno byla na tom místě pást kozy jedna dívenka ze vsi, když se jí jedna z koz zaběhla do zříceniny, běžela za ní. Tu na nádvoří uviděla pannu, která na ni promluvila a ptala se: ?Copak tu děláš?? A když jí dívenka odpověděla, tu panna ukázala na košík třešní a řekla: ?Jdi a vezmi si z toho, co tu vidíš před sebou, ale už se sem nevracej a také se neohlížej, aby se ti nic zlého nestalo.?

Vystrašené dítě popadlo sedm třešní a utíkalo ze zříceniny pryč. Ty třešně se cestou prý proměnily v dukáty.