Pohádky pro malé i velké

Největší sbírka pohádek na českém internetu.

Nejčtenější pohádky

Nejnovější pohádky

O myšce, ptáčkovi a klobásce

(Grimmové bratři)

To byli jednou myška, ptáček a klobáska a těm se jejich přátelství tak dařilo, že si vedli společnou domácnost; dlouhý čas byli navýsost spokojeni a přebývali ve vší svornosti. Ptáček měl na starost obstarávání dřeva na podpal, myška zase nosila vodu, rozdělávala oheň a prostírala stůl, klobáska jim vařila. Ale jak už to bývá, kdo se má příliš dobře, tomu na mysl přicházívají podivné věci.

Jednoho dne ptáček cestou narazil na jiného ptáčka, kterému vyprávěl o svém znamenitém životě a chlubil se, jak to mají doma zařízeno. Ale ten druhý ptáček ho litoval, že musí vykonávat tu nehorší práci, zatímco ty dvě se mají daleko lépe. Když myška rozdělá oheň a nanosí vodu, může se pak natáhnout ve své komůrce k odpočinku a spát, dokud nenastane čas k prostírání. A klobáska? Ta si plave spokojeně v hrnci, aby prý vařila jídlo, a zatím jediné, co má na práci, je aby se, když se blíží čas jídla, trochu prohnala kaší, aby ji tak osolila a omastila a má hotovo! Ptáček přiletěl domů, sundal své břemeno a posadili se ke stolu, po jídle se uložili k spánku; nu, byl to přeci znamenitý život.

Ale ptáčka trápily pochybnosti, druhého dne už se mu do lesa pro dříví nechtělo a pravil, že už dost dlouho sloužil za pacholka, že ho museli mít za blázna, ale teď je s tím konec, hezky se budou střídat. Ač ho myška i klobáska úpěnlivě prosily a domlouvaly mu, protože na sbíráni dříví byl přeci ten nejlepší, nedal jinak, museli losovat a los padnul na klobásku, ta musela přinést dříví, myška uvařit a ptáček přinést vodu. A bylo to!

Klobáska se vydala k lesu, ptáček zatím rozdělával oheň a myška postavila hrnec. Potom čekali, až se klobáska vrátí domů se dřevem. Ale trvalo jí to nějak dlouho, až to těm dvěma přišlo podivné, a tak se jí ptáček vydal kousek naproti. Nedaleko domku uviděl psa, pro kterého byla bezmocná klobáska snadnou obětí, ještě se olizoval. Ten zjevný zločin ptáčka pobouřil, a tak si stěžoval, ale pes se bránil tím, že u klobásky nalezl falešné směnky, a tak musela zaplatit životem. Ptáček, celý smutný, vzal dřevo a letěl domů, kde myšce vyprávěl, co viděl a slyšel. Byli smutní, ale smířili se s tím, že tedy zůstanou sami dva.

Zatímco ptáček prostíral stůl, myška připravovala jídlo a chtěla ho upravit tak dobře, jak to dělala klobáska. Tak skočila do hrnce, aby se v něm několikrát kaší prohnala, ale bídně se v něm zalkla. Když se ptáček vrátil, chtěl nést jídlo na stůl, ale kuchařka nikde. Dřevo, které nesl, upustil na podlahu, až se rozlétlo, a dal se do hledání a volání, ale všechno marně. Mezitím nešťastně přeskočila jiskra na to rozházené dřevo a za chvíli byla světnička v plamenech. Ptáček pospíchal, aby přinesl vodu, popadl vědérko a letěl ke studni. Když ho naplnil a chtěl zvednout, bylo příliš těžké a stáhnulo ho do vody, kde se utopil.

A to byl smutný konec šťastného života.