Pohádky pro malé i velké

Největší sbírka pohádek na českém internetu.

Nejčtenější pohádky

Nejnovější pohádky

O křivém přísahání

(Grimmové bratři)

V Odenwaldu u kláštera Schönau leží jedno místo, kterému lidé od pradávna říkají U křivé přísahy.

Podle pověsti se tam kdysi dávno jeden sedlák zapřísahal, že to pole, které se tam rozkládalo lidem k radosti a užitku, patří jemu. Jen to své křivé přísahání dořekl, tu se mu pod nohama rozestoupila země a on zmizel v jejích útrobách, nezůstalo po něm prý tenkrát nic než hůl a boty. A podle tohoto křivého přísahání dostalo toto místo své jméno.

O křivopřísežnících se mezi lidem dále vypráví, že jim k přísaze vztyčený prst ztuhne a už ho nikdy neohnou, některým prý přímo zčerná. Ani po smrti těchto lidí nemá tento prst pokoje a prodere se skrze hrob ven, aby se dál tyčil k nebi .