Pohádky pro malé i velké

Největší sbírka pohádek na českém internetu.

Nejčtenější pohádky

Nejnovější pohádky

O duších hříšných

(Grimmové bratři)

V 16. století žil ve Svidnici muž jménem Jan Beer. Psal se rok 1570, když šel jako obvykle jen tak pro radost na nedaleký Zottenberg , kde pojednou zpozoroval otvor, ze kterého mu v ústrety vanul silný vítr. Vystrašený muž se toho dne sice obrátil zpět, ale brzy nato o první neděli po velikonocích se rozhodl neznámou jeskyni prozkoumat. Otvorem vstoupil do úzké a rovné chodby, vytesané ve skále, a kráčel ke světýlku, které zářilo v dáli. Konečně dorazil k zavřeným dveřím, ve kterých byla špehýrka, z níž vycházelo to tajemné světlo.

Na třetí zaklepání Janovi otevřeli a ocitnul se v podzemní komnatě, ve které stál kulatý stůl, kolem něhož seděli tři vysocí a hubení mužové ve starobylém oděvu, smutní a celí se třesoucí. Před nimi ležela kniha potažená černým sametem se zlatým nápisem. Jan je pozdravil: ?Pax vobis!? A dostalo se mu odpovědi: ?Hic nulla pax!? Postoupil vpřed a pozdravil ještě jednou: ?Pax vobis in nomine domini!? Třesoucí se mu tichým hlasem odvětili: ?Hic non pax.? Zatím přistoupil Jan Beer až ke stolu a opakoval: ?Pax vobis in nomine domini nostri Jesu Christi.? A oni uplně zmlkli a podali mu tu knihu, která byla otevřena na straně s nápisem: ?Liber obedientiae.?

Tu se jich Jan ptal, kdo jsou, a oni mu odvětili, že sami nevědí. A co prý tam dělají a oni mu pravili, že tam čekají na Den posledního soudu a odměnu za své činy. A co prý zlého za života učinili? Tady, ukázali mu na zástěnu, za ní visí všelijaké mordýřské náčiní, lidská žebra a lebky. A oni se k těm hrůzným činům znají, vyptával se jich dále Jan. Ano, znají. A byly to činy dobré nebo zlé? Prý zlé. Zdali toho dosti litovali a oni opět umlkli a třásli se, neboť to nevěděli.

Slezská kronika připomíná na hoře Zottenberg zámek loupeživých rytířů, jehož ruiny je možné vidět ještě dnes.