Pohádky pro malé i velké

Největší sbírka pohádek na českém internetu.

Nejčtenější pohádky

Nejnovější pohádky

O dobru, zlu a spravedlnosti

(Sutermeister Otto)

Kdysi dávno stála vysoko v horách chaloupka, ve které bydlely tři sestry. První z nich byla bělostná, krásná a dobrá dívka ve sněhobílém šatě, prostřední sestra byla černá, ošklivá a zlá čarodějnice, ta třetí, nejmladší nebyla ani krásná, ani ošklivá, byla napůl bílá a napůl černá, napůl dobrá a napůl zlá. Když ta zlá čarodějnice chtěla lidem v údolí způsobit nějakou škodu, tu by ta dobrá radami a varováním vše zhatila, kdyby mezi ně nevstoupila nejmladší sestra, která způsobila, že polovina škod se stala a ta druhá byla odvrácena.

Jednou se hoši a dívky z údolí vydali na svatou pouť do hor a zastihla je bouře nedaleko chalupy tří sester. Té dobré sestře bylo společnosti mladých lidí líto, a tak promoklé poutníky pozvala do světnice. Chtěla jim upéci koláčky, ale její zlá sestra ji z kuchyně vystrčila a upekla koláčky sama. Z venku byly krásné zlatavé, ale uvnitř otrávené. To dobrou sestru rozhořčilo a rozplakala. Tu přišla ta nejmladší a upekla obyčejné koláčky z hrubé mouky a dobré sestře řekla: ?Dáme na stůl obojí, ty krásné zlatavé i ty docela obyčejné. Ti z našich hostů, co hledí jen na své zájmy, si vezmou ty krásně zlatavé, sní je a zemřou. Ti skromní si vezmou ty obyčejné a nic se jim nestane. Tak to půjde půl na půl jako vždy.?

Tak ta polovina hostů, která jedla zlatavé koláčky, zemřela, ale ta lepší polovina z nich se vrátila domů, bohatě dobrou sestrou obdarována.