Pohádky pro malé i velké

Největší sbírka pohádek na českém internetu.

Nejčtenější pohádky

Nejnovější pohádky

O bílé kůstce

(Sutermeister Otto)

Před mnoha lety žil jeden salašník, který trávil léto jako jiní pastevci se svým dobytkem na salaši v horách. Byl to prchlivý arogantní muž a každým myslitelným způsobem soužil hocha, který mu byl k ruce; těžkou prací, hrubými slovy a krutými ranami. Jednoho dne mu zadal úkol, ke kterému neměl slabounký hoch dost sil, a tak ho ve vzteku popadl a ponořil mu hlavu do kotle, kam zrovna nalili mléko, aby ho oddělili. Hoch takový trest nepřežil a salašník jeho mrtvolu hodil dolů do potoka ve strži. Lidem doma pak řekl: ?Ten hloupý kluk někde spadl ze skály, neboť odešel, aby podojil kozy a už se nikdy nevrátil.?

A běžel čas, jak bývá jeho zvykem, neúprosně a bez ustání.

Uběhlo mnoho let, tělo toho hocha viselo na jedné skále v potoce a čas od času, když se převalila větší vlna, vzala s sebou pryč některou z kostí, nějakou chvíli si s ní pohrála a potom ji vrhla na břeh, kde pak bez povšimnutí ležela.

Jednoho dne bylo ale v údolí posvícení, kde to šlo velmi veselo a ten zlý salašník, omámený vínem, hudbou a tancem, ztrativ vší pokoru a zářící spokojeností, tam vířil v divokém reji. Protože ho sžíral vnitřní žár, vyšel ven k potoku, který byl rozvodněn silným a teplým deštěm více než jindy, poklekl a sundal si klobouk, aby si nabral vodu. Vypil vše, co mu do něj nateklo, ale na dně našel drobnou bílou kůstku, kterou si furiantsky zastrčil do klobouku a šel zpět do sálu.

Tu začala kůstka krvácet a lidem bylo rázem jasné, kam ten hoch tenkrát zmizel, svátek rychle ukončili a netrvalo dlouho a salašníka jako zločince vedli na popraviště.