Pohádky pro malé i velké

Největší sbírka pohádek na českém internetu.

Nejčtenější pohádky

Nejnovější pohádky

Noc sv.Ondřeje

(Grimmové bratři)

Věří se, že děvče o noci sv.Ondřeje , sv.Tomáše, štědrovečerní noci či noci novoroční muže pozvat a vidět svého budoucího miláčka. Musí prostřít stůl pro dva, ale nesmí tam být žádné vidličky. Co milenec při odchodu zanechá, musí dívka pečlivě uložit; on poté k té přijde, která to drží, a mocně se do ní zamiluje. Ale nesmí mu to nikdy přijít na oči, protože on jinak pocítí velkou trýzeň, kterou byl té noci od nelidské síly zakoušel, uvědomí si ono kouzlo a z toho vzejde velké neštěstí.

Jedna krásná dívka kdesi v Rakousku si přála podle těchto starých zvyků jedenkráte okolo půlnoci svého miláčka viděti, načež přišel jeden švec s dýkou, kterou jí hodil a hned zmizel. Ona tu pohozenou dýku zvednula a zamknula ji do truhly.

Brzy na to onen švec opravdu přišel a ucházel se o ni. Několik let po svatbě šla jednou v neděli takhle po nešporách do své truhly, aby si cosi pohledala, co bude zítřejšího dne potřebovat ku práci. Když truhlu otevřela, přišel k ní její muž a chtěl se podívat dovnitř. Ona ho zadržovala, ale on ji silou odstrčil, podíval se do truhly a spatřil svoji ztracenou dýku.

Ihned dýku popadnul a chtěl vědět, jak se k žena dostala, protože on ji dávno ztratil. Žena v tom úděsu a strachu nepřišla na žádnou výmluvu, nýbrž mu otevřeně ozřejmila, že je to ta samá dýka, kterou tu on té jisté noci zanechal, když si ona jej přála vidět. Tu se muž rozhněval a vyslovil strašlivou kletbu:

?Ha! Ty jsi ta děvka, která mne té noci tak nelidsky trápila?!? a tu dýku jí vrazil do srdce.

Tato pověst bývá vyprávěna v různých variantách na různých místech.

Třeba o jednom lovci, který zanechal dívce svůj tesák, a o šestinedělí ho jeho žena poslala do truhlice, aby přinesl plátno a nepomyslila na to, že tam to kouzelné náčiní leží, a on ten tesák našel a zabil ji jím.