Pohádky pro malé i velké

Největší sbírka pohádek na českém internetu.

Nejčtenější pohádky

Nejnovější pohádky

Nezbedný kluk

(Andersen Hans Christian)

Byl jednou jeden starý básník, takový opravdu starý dobrý básník. Jednou večer, když seděl doma, nastalo venku hrozně ošklivé počasí. Déšť se lil v proudech, ale starý básník seděl v příjemném suchu a teple u svých kachlových kamen, v nichž hořel oheň a syčela opékající se jablka.

?Na těch chudácích, kteří jsou teď v tom nečase venku, nezůstane nitka suchá!? litoval je básník, neboť byl takový velký dobrák.

?Otevřte mi! Třesu se zimou a jsem celý promáčený!? ozvalo se najednou z venku volání malého děcka. Dítě plakalo a bušilo na dveře, zatím co déšť se lil v proudech a vichr se opíral do oken, až se všechna otřásala.

?Ty můj chudáčku!? řekl starý básník a šel otevřít dveře. Stál tam malý klučina. Byl dočista nahý a voda mu crčela z dlouhých plavých vlasů. Třásl se zimou. Kdyby nepřišel dovnitř, jistě by v tom zlém nečase zahynul.

?Ty můj chudáčku!? opakoval starý básník a vzal ho za ruku. ?Pojď ke mně, já už se postarám, aby ses ohřál! Dostaneš víno a jablko, neboť jsi roztomilý chlapec!?

A opravdu byl. Jeho oči vyhlížely jako dvě jasné hvězdy, a ačkoliv mu voda stékala z plavých vlasů, přece se mu krásně kadeřily. Vypadal jako malý andílek, jenomže byl zimou úplně bledý a třásl se na celém těle. V ruce držel pěkný luk, který však byl od deště celý pokažený. Všechny barvy na krásných šípech se tím vlhkem rozpily.

Starý básník si sedl ke kachlovým kamnům, vzal malého klučinu na klín, vyždímal mu vodu z vlasů, ohřál mu ruce ve svých a uvařil mu sladký čaj. A tak se klučina vzpamatoval, tváře mu zčervenaly, seskočil na zem a pustil se do tance kolem starého básníka.

?Jsi Ty ale veselý klučina!? pravil starý básník. ?Jakpak se jmenuješ??

?Amor!? odpověděl chlapec. ?Cožpak mě neznáš? Tamhle leží můj luk, to bys viděl, jak s ním dovedu střílet! ..... Podívej se, venku je už zase pěkné počasí, měsíc svítí!?

?Ale Tvůj luk je pokažený!? pravil starý básník.

?To je hloupé!? řekl klučina, vzal luk do ruky a prohlížel si jej. ?Ó, je docela suchý, vůbec nic se mu nestalo! Tětiva je pevná a pěkně napjatá! A teď si jej vyzkouším!?