Pohádky pro malé i velké

Největší sbírka pohádek na českém internetu.

Nejčtenější pohádky

Nejnovější pohádky

Mužíček na zádech

(Grimmové bratři)

Když v březnu Léta Páně 1669 putoval jeden provazník cestou do Torgau , narazil mezi poli na chlapce, který seděl uprostřed cesty, před sebou měl nějaké prkno a hrál si. Když muž, jak kolem procházel, prkno překročil a trochu o něj zavadil, tu na něj hošík rozhořčeně zavolal: ?Proč jsi moje prkno odkopnul? Můj táta se ti poděkuje!?

Provazník šel stále dál a asi po stu krocích potkal malého a prastarého mužíka s šedivou bradou, který ho žádal, aby ho nesl, protože on je tou chůzí celý zmožený. Této troufalosti se provazník vysmál, avšak mužík mu skočil na záda, takže ho nakonec musel dovléci do nejbližší vsi. Po deseti dnech od této události onen provazník zemřel.

Když nad jeho hrobem hlasitě hořekoval jeho syn, tu se tam objevil ten klouček se zprávou, aby se jen upokojil a s otcovou smrtí se smířil, neboť se mu dobře stalo, neboť on sám i se svojí matkou ho budou chtít brzy následovat, protože v Míšni nastanou velmi zlé časy.