Pohádky pro malé i velké

Největší sbírka pohádek na českém internetu.

Nejčtenější pohádky

Nejnovější pohádky

Mlynář z Göttelfingenu

(autor neznámý)

Byl jednou jeden mlynář, který žil v Göttelfingenu ve Schwarzwaldu , a ten během svého života ošidil o obilí tolik lidí, že mu po jeho smrti Pánbů odepřel věčný klid a on musel po nocích strašit ve svém mlýně. Svůj vlastní pohřeb sledoval z okna mlýna, na hlavě prý tenkrát měl čepicí se střapcem a v ústech fajfku; a díval se za svou rakví opravdu smutně přesmutně. Později ho domácí často viděli, jak sedí za pecí a bání tam z fajky.

Aby se ducha zbavili, zavolali domácí jednoho dne mnicha z řádu kapucínů, aby strašidlo opanoval a zahnal. Kapucín nakreslil kolem přítomných ve světnici kruh z vody a čekali. Za chvíli uslyšeli rachot vozu, který jakoby drkotal vzhůru údolím, a za okamžik nato lidské kroky a tu se objevil duch v podobě pudla. Kapucín však psíka vyhnal ven ze dveří a poručil mu, aby přišel v podobě něčeho menšího. Mlynář se tedy vrátil jako havran, ale s tím nebyl mnich taky spokojen, takže nakonec se duch na jeho příkaz proměnil v brouka a toho mohl kapucín lehce opanovat a uvěznit v krabičce. Duch snažně prosil, aby ho zanesli na takové místo, za kterého by mohl vidět svůj mlýn, a tak ho kapucín zastrčil pod jeden kámen na blízké skále.

Nějaký čas to fungovalo, ale protože si lidé z té skály odnášeli pro svoji potřebu kameny, jednoho dne ducha osvobodili a on se vrátil do mlýna a zase tam strašil. Museli tedy znovu zavolat toho kapucína, který tentokrát ducha zahnal tak daleko, že už se nikdy nevrátil, takže si lidé povídají, že od toho času mlynář konečně nalezl ve svém hrobě klid.