Pohádky pro malé i velké

Největší sbírka pohádek na českém internetu.

Nejčtenější pohádky

Nejnovější pohádky

Měřice, prsten a pohár

(Grimmové bratři)

Ve vévodství lotrinském, v časech kdy patřilo Německu , panoval mezi Nanzingem a Luenstadtem poslední hrabě von Orgewiler. Hrabě neměl žádné dědice po meči a na smrtelném loži rozdělil svoji zemi třem dcerám a zeťům. Ta nejstarší měla za muže Simona von Bessentein, prostřední dcera pána von Crony a ta nejmladší byla provdána za jednoho německého rýnského hraběte.

Kromě panství rozdělil hrabě také svůj erb a každé dceři dal jeden dar. Nejstarší daroval měřici, prostřední pohár na víno a té nejmladší prstem a k tomu je starostlivě nabádal, aby ony i jejich potomci tyto dary pečlivě opatrovali, pak budou jejich domy vzkvétat na věčné časy.

Pověst, jak starý hrabě k těm věcem přišel, vyprávěl sám maršál von Bassenstein (Bassompierre), pravnuk Simonův:

Hrabě byl sice ženatý, ale měl ještě jednu tajnou lásku s jednou přenádhernou ženou, která za ním chodila každý týden vždy v pondělí do letní besídky v zahradě. Dlouho zůstal tento vztah jeho ženě utajen, neboť když odcházel, vysvětlil jí, že jde na čekanou do lesa.

Ale za pár let pojala hraběnka podezření a chtěla poznat pravdu. Jednoho letního rána se vyplížila ven za hrabětem, až došla k besídce na zahradě. Tam spatřila svého muže, jak spí v náručí nádherné ženy. Protože oba tak sladce spali, nechtěla je hraběnka budit, sundala z hlavy závoj a rozprostřela jej spícím přes nohy.

Když se krásná kurtizána probudila a spatřila závoj, vykřikla a jala se naříkat:

?Od této chvíle se, můj milovaný, již nikdy nespatříme, já musím sto mil daleko od tebe a více tu zůstat nemohu!?

S těmi slovy hraběte opustila, když mu před tím dala ony tři dary pro jeho tři dcery se slovy, že o ně mají pečovat a nikdy nedávat z ruky.

Dům rodu Bassensteinů dlouhý čas bral úroky z úrody města Spinal a k měření obilí používali právě onu kouzelnou mocí nadanou měřici.