Pohádky pro malé i velké

Největší sbírka pohádek na českém internetu.

Nejčtenější pohádky

Nejnovější pohádky

Mechyňka

(Grimmové bratři)

Jeden sedlák z okolí Saalfeldu jménem Hans Krepel měl kolem roku 1635 na jedné mýtině pokácet stromy. A to odpoledne k němu přišla mechyňka a pravila:

?Otče, když potom, jak práci ukončíte a než domů půjdete, vytesáte na posledním skáceném stromě tři kříže, dobře se vám povede.?

A po těch slovech odešla. Sedlák, surovec a hrubián, si byl pomyslil, k čemu mu může nějaké žvanění pomoci a co bude dbát na nějaké strašidlo, a tak na tesaní těch tří křížů zapomněl a večer šel klidně domů.

Druhý den se v tom samém čase vydal opět do lesa a opět kácel, tu přišla znova ona mechyňka a ptala se:

?Ach, vy člověče, proč jste včera ty tři kříže nevytesal? Mohlo to vám i mně pomoci. Neboť nás mechyňky každé odpoledne a každou noc loví Divoký Lovec, pobíjí nás ubohé bez ustání; nemáme před ním pokoje, jen když si na čerstvě pokácený kmen sedneme, tak nám nesmí nic udělat, v tom jediném okamžiku jsme v bezpečí.?

Ale sedlák se na ni obořil: ?Hoho, k čemu by ty kříže pomohly? Tobě jen pro povyražení žádné dělat nehodlám!!?

Po těch slovech však mechyňka sedláka popadla a stiskla ho takovou silou, že on, ač to byl od přírody silný chlap, celý obolavěl a zeslábnul.

Od toho času, dostav takové ponaučení, nikdy nezapomněl kříže vytesat a už se mu nikdy nic zlého nestalo.