Pohádky pro malé i velké

Největší sbírka pohádek na českém internetu.

Nejčtenější pohádky

Nejnovější pohádky

Matějův kohout

(autor neznámý)

Dokud byly peníze, měli se bratři dobře. Ale když jim peníze začaly docházet, řekl Matěj:

?Teď půjdu já se svým kohoutem do světa.? Rozloučil se s bratry a šel.

Přišel k jednomu městu a potkal pána. ?Co to neseš, člověče?? ptal se pán. ?Nesu kohouta,? řekl Matěj. ?Toho my neznáme, k čemu je dobrý??

?Ten pták přivolává den.?

?Ajajaj! To je div divoucí! My musíme vyprovázet den tamhle za ten vrch a ráno mu chodíme naproti. Pojď se mnou, král Tvého ptáka dobře zaplatí.?

?Však se může pan král sám přesvědčit,? povídá Matěj a šel ke králi.

?Milostivý pane, ten člověk má ptáka, který přivolává den.?

?Ale to by nebyl penězi k zaplacení, je-li tomu tak.? Dali kohouta do zlaté posady a kohout se tam pěkně usadil. Netrvalo dlouho a den odešel. Ani ho nikdo nevyprovázel.

Král se nemohl dočkat rána. Odbila jedna hodina, nic; odbily dvě, zase nic. Když bily tři, kohout zakokrhal a kokrhal až do čtyř hodin, kdy byl bílý den. Všichni si mysleli, že kohout den přivolal. Poručil král, aby Matějovi dali z pokladnice pět tisíc zlatých a aby ho ještě pohostili. Matěj se dobře najedl, napil, králi poděkoval a šel domů. A zase bylo všem dobře.