Pohádky pro malé i velké

Největší sbírka pohádek na českém internetu.

Nejčtenější pohádky

Nejnovější pohádky

Lístkový prut

(autor neznámý)

Jednou v čase poobědním ležel Ježíšek v kolébce a spal, tu k němu přišla jeho Matka a plna radosti se na něj dívala:

?Jak si krásně usnul, drahé dítě, spi sladce, já mezitím zajdu do lesa a přinesu Ti plnou hrst jahod, jistě se nad nimi zaraduješ, až se probudíš.?

Venku v lese hledala místo s těmi nejkrásnějšími jahodami, když se však byla sklonila, že jednu utrhne, tu se proti ní vymrštil do výšky had. Panna Maria se polekala, nechala jahody jahodami a rychle uskočila. Zmije se však plazila za ní. Tu si Matka Boží věděla rady a ukryla se za lískovým keřem. Tam zůstala stát, dokud se had zase neodplazil pryč. Pak konečně posbírala jahody, a když se na cestu domu hotovila, řekla si:

?Jako mě dneska lískový keř ochránil, tak ochrání každého člověka i v časech budoucích.?

A od těch dob je lísková větévka nejlepší ochranou proti zmijím, užovkám a jiným hadům.