Pohádky pro malé i velké

Největší sbírka pohádek na českém internetu.

Nejčtenější pohádky

Nejnovější pohádky

Lískový prut

(Grimmové bratři)

Jednou v poobědním čase ležel Ježíšek v kolébce a spal, když tu k němu přišla jeho matka Marie a plna radosti se na něj dívala: ?Jak si krásně usnul, mé drahé dítě! Spi sladce, já zatím zajdu do lesa a přinesu ti plnou hrst jahod. Jistě z nich budeš míst radost, až se probudíš.?

Venku v lese hledala místo s těmi nejkrásnějšími jahodami, a když ho našla a sklonila se, že jahody natrhá, tu se proti ní vymrštil do výšky had. Marie se polekala, nechala jahody jahodami a rychle uskočila, ale zmije se vydala za ní. Tu si Matka Boží věděla rady a ukryla se za lískovým keřem, kde zůstala stát, dokud se had zase neodplazil pryč. Pak konečně posbírala jahody, a když se chystala na cestu domů, řekla si: ?Jako mě dneska ochránil lískový keř, tak ochrání každého člověka i v časech budoucích.?

A od těch dob je lísková větévka nejlepší ochranou proti zmijím, užovkám a jiným hadům.