Pohádky pro malé i velké

Největší sbírka pohádek na českém internetu.

Nejčtenější pohádky

Nejnovější pohádky

Liška co ošidila dva medvídky

(autor neznámý)

Za skleněnými horami a za hedvábnými loukami stál les. Nikdo v něm nikdy nechodil a nikdo jej také nikdy nespatřil. V tom lese, v tom nejhustším houští, žila medvědice a ta měla dva medvídky. Když medvídci povyrostli, řekli si, že půjdou do světa. A tak se vypravili, rozloučili se s matkou a šli. Šli a šli, šli den, šli druhý, vyšli z lesa na louku a snědli všecko co jim matka dala na cestu. Ani drobeček jim už nezbyl.

?Ach bratříčku, já bych jedl!? naříkal mladší medvídek.

?A copak teprve já, bratříčku!? vzdychal ten starší.

A jak šli, našli na cestě kolo sýra. Chtěli se o něj podělit, ale nevěděli jak. Začali se proto hádat. Hádali se, hádali´, až k nim přiběhla liška.

?Pročpak se, mládenci hádáte?? ptala se jich.

?Ale máme kolo sýra a neumíme se o něj rozdělit,? řekli jí medvídci.

?To je snadná pomoc, já Vás spravedlivě rozdělím,? usmála se liška, vzala kolo sýra a rozlomila jej na dvě půlky.

?To není spravedlivé,? volala na ní medvíďata. ?Jedna půlka je větší.? Liška si dobře prohlédla obě půlky a řekla:

?Opravdu, tahle půlka je trochu větší. Ale to snadno spravíme,? a ukousla kus z větší půlky.

?Teď je zase ta druhá větší!? volala medvíďata. Liška si tedy ukousla zase z té druhé půlky. Ale pak zas byla větší půlka první a tak to šlo pořád dokola. Liška ukusovala z obou půlek, ukusovala, ukusovala, až obě půlky snědla a nezbylo už vůbec nic.

?Tys nás, kmotra, pěkně podělila,? zlobila se medvíďata. ?Snědla´s celý sýr sama.?

?Dobře jsem Vás, mládenci, podělila,? zasmála se liška. ?Žádný z Vás nedostal ani o drobet míň ani o drobet víc než ten druhý.?