Pohádky pro malé i velké

Největší sbírka pohádek na českém internetu.

Nejčtenější pohádky

Nejnovější pohádky

Lišák a vlk u obecní studny

(Haltrich Joseph)

Vlk měl břicho nacpané rybami a dostal šílenou žízeň, však se nadarmo neříká, že ryby musí plavat. ?Kmotře!? uhodil na lišáka: ?opatřete mi ihned něco k pití, jinak musím pustit žilou vám!? ?Žádné strachy, kmotře, nechte těch krvelačných úmyslů, vždyť já si vždy vím rady!?Na konci vsi byla hluboká obecní studna, a právě k té lišák vlka zavedl. ?Nu, kmotře, sestupte dolů a tam se můžete napít do sytosti!? Ale vlk si vzpomněl na historii s uhlíři a měl zlou předtuchu. Lišák pokračoval: ?Abyste viděl, že to s vámi myslím dobře, ukážu vám, jak to musíte udělat.? A vlka jeho obavy přešly.

U studny byly dvě vědra, lišák si do jednoho sednul a spouštěl se dolů, odkud pak na vlka zavolal: ?Kmotře, sedněte si do toho druhého vědra!? Vlk to udělal, a když klesal dolů, jel mu lišák v druhém vědru naproti. ?Kmotře,? zeptal se vlk: ?proč na mne nečekáte dole?? ?Slušnost si žádá, abych vám šel v ústrety!? řekl lišák a brumlal si pod vousy: ?Jeden stoupá, druhý klesá!? Když byl lišák nahoře, vyskočil z vědra a uslyšel žbluňk! Vlk spadl do vody. ?Kmotře, nepijte přes míru, mohlo by vám to uškodit!? volal na něj a utíkal do vesnice. Tam na něho natrefili psi a sedláci a hnali se za ním, spokojený lišák obrátil a utíkal zpět ke studni.

Když tam všichni dorazili, sedláci uslyšeli ze studny vlčí vytí, nechali tedy lišáka běžet a rychle vytahovali provaz, na kterém viselo vědro i s vlkem. Potom mu nandali cepy a vidlemi nepočítaných ran a vodu z kožichu mu vyklepali opravdu přepečlivě. Jen s velkým úsilím odtamtud uniknul a dovlekl se do lesa. Cestou se zapřísahal: ?Dvakrát jsem byl ve studni, potřetí mne tam už nikdo nedostane!?