Pohádky pro malé i velké

Největší sbírka pohádek na českém internetu.

Nejčtenější pohádky

Nejnovější pohádky

Lišák a šnek

(Haltrich Joseph)

Když je cikán sytý, tak je celý veselý, stejně tak se to má s lišákem. Když měl v břichu těch sedm havráňat , běhal rozpustile po louce sem a tam a vyváděl všelijaké veselé kousky. Tu uviděl lézti v trávě šneka a jal se mu vysmívat a tropit si z něj šašky: ?Ty mrňousku, jak ty umíš ale upalovat, to bych si nikdy nepomyslil; nechceš si se mnou dát závod?? Šnek vystrčil růžky, rozhlédl se kolem sebe, změřil si lišáka svýma čtyřma očima a pravil: ?Pročpak ne? S tebou se mohu utkat kdykoli!? Stanovili si jako cíl břeh potůčku, který byl několik set kroků daleko. ?No, dám ti náskok na délku těla,? řekl šnek: ? přesto zvítězím!? To se zdálo lišákovi zcela neuvěřitelné a nemožné, ale i tak tuto výhodu přijal. Šnek se nepozorovaně přilepil na samou špičku lišákova ocasu a potom zavolal: ?Já jsem připraven, připrav se i ty, budu odpočítávat!?

Lišák zaujal pozici a sotva šnek napočítal do tří, vyrazil jako vítr a byl za okamžik v cíli, kde se začal rychle otáčet, aby se podíval, kde je šnek a zda běží za ním. Při tom otáčení zavadil ocasem o protilehlý břeh potůčku a šnek se pustil. ?Budeš tu brzy,? volal lišák: ?ty loudale?? ?Ale já už jsem tady,? odvětil šnek z protilehlého břehu: ?asi čtvrthodiny, z dlouhé chvíle jsem přešel i tu vodu.? Tu lišák stáhnul zahanbeně ocas. ?Hrom do tebe!? řekl si pro sebe: ?Ten mrňous toho umí víc než ty!? A nechal šneka šnekem a běžel odtamtud pryč.