Pohádky pro malé i velké

Největší sbírka pohádek na českém internetu.

Nejčtenější pohádky

Nejnovější pohádky

Lišák a kočka

(Grimmové bratři)

Jednou se stalo, že kočka potkala v lese kmotra lišáka, a protože si myslela, že je chytrý a zkušený a platí ve světě za hodně, tak se k němu měla lichotivě: ?Dobrý den, milý kmotře lišáku, jak se daří? Jak se vám žije v téhle drahotě?? Pyšný lišák si kočku pomalu prohlédnul od hlavy až k patě a dlouhý čas nevěděl, zda jí má vůbec odpovědět. Nakonec řekl: ?Och, ty ubohá fintilko a požíračko myší, ty strakatá prosťačko, stále napůl hladová, copak tě to jen napadlo? Kde si sebrala tu drzost ptát se mne, jak se mi daří? Co ty víš a umíš? Kolika kouskům ses naučila?? ?Já umím jediné.? odvětila kočka skromně. ?A copak je to za umění?? zeptal se lišák. ?Když mne honí pes, tak můžu skočit na strom a zachránit se.? ?A to je všechno?? smál se lišák: ?Já jsem mistr tisíce umění a k tomu mám ještě plný pytel lstivosti a prohnanosti. Je mi tě líto, pojď se mnou, ať vidíš, jak lišák utíká psům.?

Co se ovšem takto vytahoval, nevšimnul si, že se na cestě objevil lovec se čtyřmi psy. Kočce stačilo mrknout okem a byla na stromě, kde si sedla až na samý vrcholek, aby ji listy a větve úplně zakryly. ?Rozvažte ten pytel lstivosti, kmotře, rozvažte ten pytel!? volala na lišáka, ale toho psi už popadli a pevně drželi. ?Ouha, kmotře lišáku, kdepak jste zůstal i se svým tisícerým uměním. Kdybyste uměl lézt na strom jako já, nepřišel byste o život.?