Pohádky pro malé i velké

Největší sbírka pohádek na českém internetu.

Nejčtenější pohádky

Nejnovější pohádky

Lišák a kmotřička

(Grimmové bratři)

Vlčice přivedla na svět mládě a za kmotra pozvala lišáka. ?Je s námi přece blízce spřízněný,? řekla si: ?filipa má dost a mnohému rozumí, může mého synka všeličemu učit a pomoci mu do světa.? Lišák tím byl polichocen a řekl: ?Drahá kmotřičko, děkuji vám za tu čest, kterou jste mi prokázala, já se k tomu budu stavět tak, aby vám to přinášelo jen samou radost.? Při křtinách si nechal kmotr chutnat a byl celý veselý, potom pravil: ?Milá kmotřičko, máme povinnost o to děťátko dobře pečovat, musíme tedy něco obstarat, abyste měla dobrou stravu a ono zesílilo. Vím o jednom ovčíně, ze kterého si můžeme lehce opatřit jeden pěkný kousek.?

Vlčici se taková písnička líbila, a tak šla s lišákem na statek. Vlk jí ukázal z dálky ovčín a řekl: ?Vy se tam nepozorovaně připlížíte, já se mezitím poohlédnu na druhé straně, zda nenatrefím na psa.? Ale nešel nikam, nýbrž si lehl na okraji lesa, pohodlně si natáhnul nohy a odpočíval. Vlčice vlezla do ovčína, kde ale hlídal pes a ztropil takový povyk, že přiběhli sedláci, kmotřičku dopadli a uštědřili jí notný výprask. Konečně jim utekla a přivlekla se k lesu, kde ležel lišák, tvářil se žalostně a naříkal: ?Ach, milá kmotřičko, mě se tak špatně vedlo, sedláci mě přepadli a všechny údy mi polámali, pokud nechcete, abych tu zůstal ležet a na místě tu bídně zahynul, musíte mne domů odnést.?

Vlčice se sama sice sotva vlekla, ale o lišáka měla velkou starost, tak ho vzala na záda a docela zdravého a čiperného kmotra pomalu vlekla domů. Tam na ni křiknul: ?Žijte blaze, milá kmotřičko, a pěkně si na té pečeni pochutnejte!? Hlasitě se smál a utíkal pryč.