Pohádky pro malé i velké

Největší sbírka pohádek na českém internetu.

Nejčtenější pohádky

Nejnovější pohádky

Lilie

(Grimmové bratři)

V zemi v H. žil jeden šlechtic, zvaný A.von Th. , který uměl sťaté hlavy znovu nasazovat. Rozhodl se však do budoucna těchto ďábelsky nebezpečných kousků zanechat, dříve než skrze ně upadne do neštěstí, jak se ovšem nakonec stalo:

Při jedné hostině se nechal dobrými přáteli přemluvit, aby toto ještě jednou a naposledy pro všeobecné obveselení učinil. Ale nikdo nechtěl, jak jistě pochopíte, k tomu kousku svoji hlavu propůjčit. Konečně se k tomu nechal jeden pacholek přimět, s tím svatosvatým slibem, že mu hlavu pak zase pevně nasadí.

Tak šlechtic srazil pacholkovi hlavu, ale její opětovné nasazení se mu nezdařilo.Tu pravil k hostům:

?Je tu jeden mezi námi, který mi to znemožňuje, ale já ho musím důrazně napomenout a varovat, aby toho více nečinil!?

Zkusil hlavu poznovu nasadit a opět se to nezdařilo.

Tak napomenul onoho a pohrozil mu podruhé, aby mu v díle nepřekážel.

Ani to však nepomohlo a ani potřetí hlavu nenasadil.

Nechal tedy jiným kouzlem na stole vyrůst bílou něžnou lilii, pak pozvednul onu hlavu a květinu na ni položil.

V tom okamžiku padl jeden z hostu z lavice a jeho hlava se skutálela dolů. Nyní šlechtic hlavu pacholkovi nasadil zpět.

A pak prchnul ze země, než byla tahle věc srovnána a obdržel odpuštění.