Pohádky pro malé i velké

Největší sbírka pohádek na českém internetu.

Nejčtenější pohádky

Nejnovější pohádky

Labská panenka a žínka ze Sály

(Grimmové bratři)

V Magdeburgu znají krásnou Labskou panenku, která občas z vody vychází a na jatkách nakupuje. Vyhlíží jako měšťanka počestného zjevu, je velmi čistá a svěží, v ruce má koš. Člověk ji od jiných dívek neodliší, jen když je pozorný a sezná, že jeden cíp její sněhobílé zástěry je stále mokrý, což ukazuje na její původ z vody.

Jeden řeznický tovaryš se do ní zamiloval a chodil tak dlouho za ní, dokud nevěděl, odkud přichází a kam se vrací; nakonec s ní sestoupil do vody.

Jeden rybář, který při zamilovaném stál a teď na něj čekal na břehu, říkal, že když z proudu vyplave dřevěný talíř s jablkem, to bude dobré znamení, jinak bude zle.

Ale za okamžik z vody vytrysknul rudý pramen, na znamení, že příbuzným Labské panenky se ženich znelíbil a zabili ho.

Podle jiné verze této pověsti, však nevěsta do vody vešla sama a chlapec zůstal sedět na břehu, aby na rozhodnutí čekal. Labská panenka chtěla dole získat od rodičů svolení k sňatku, ale s tou věci se nejdříve svěřila svým bratřím; pak se místo odpovědi na hladině objevily krvavé skvrny, bratři sami ji zabili.

Z řeky Sály také občas vycházela vodní žínka do města Saalfeld , aby nakupovala masu na jatkách. Člověk ji mohl rozeznat podle velkých a strašlivých očí a podle kapajícího šosu jejího kabátku. Měla být vyměněné lidské dítě, místo které vodníci nechali na zemi podvržence.

U Halle leží před branou oblík vody, kterému říkají Vodnický rybník, z něj přicházívá do města žena, vše potřebné nakoupit, a pravidelně podle mokrých lemů šatů poznána bývá. Jinak má oblečení, mluvu i peníze jako každý jiný.

Nedaleko Lipska je často vidět na cestě vodnické ženičky. Ony stejně jako selské ženy na jarmark s nůšemi pospíchají a živobytí nakupují. Rovněž pak chodí tou cestou zpět, nepromluví ale s nikým ani jediné slůvko, nezdraví a neděkují cestou nikomu , ale když něco nakupují, umějí stejně jako jiné ženy smlouvat a handrkovat se.

Jednou viděli jíti dvě vodnice pěšky a užasli, když na malou tůňku svůj koš položily, a ten v okamžiku i s těmi ženičkami zmizel.

V oděvu je mezi nimi a jinými není rozdílu, vyjma toho, že jejich spodničky bývají na dvě šíře dlaně mokré.